ly Martini

 • Ly Martini Coral Sea 250ml – Xanh Nhạt

  Ly Martini Coral Sea 250ml – Xanh Nhạt

  Mã hàng:GW-MTGS0009-LBLU

  Kích thước:H: 185mm Đường kính trên: 143mm×128mm Đường kính dưới: 93mm

  Khối lượng tịnh:209g

  Dung tích:250ml

  Vật liệu:Tinh thể thủy tinh

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Ly Martini Ivy 130ml

  Ly Martini Ivy 130ml

  Mã hàng:GW-MTGS0008

  Kích thước:H: 150mm Đường kính trên: 96mm Đường kính dưới: 72mm

  Khối lượng tịnh:141g

  Dung tích:130ml

  Vật liệu:Tinh thể thủy tinh

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Ly Marjorie Martini 200ml

  Ly Marjorie Martini 200ml

  Mã hàng:GW-MTGS0007

  Kích thước:H: 163mm Đường kính trên: 115mm Đường kính dưới: 78mm

  Khối lượng tịnh:185g

  Dung tích:200ml

  Vật liệu:Tinh thể thủy tinh

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Ly Tullia Martini 180ml

  Ly Tullia Martini 180ml

  Mã hàng:GW-MTGS0006

  Kích thước:H: 180mm Đường kính trên: 100mm Đường kính dưới: 73mm

  Khối lượng tịnh:167g

  Dung tích:180ml

  Vật liệu:Tinh thể thủy tinh

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Thủy Tinh Amaryllis Martini 300ml

  Thủy Tinh Amaryllis Martini 300ml

  Mã hàng:GW-MTGS0005

  Kích thước:H: 240mm Đường kính trên: 125mm Đường kính dưới: 82mm

  Khối lượng tịnh:195g

  Dung tích:300ml

  Vật liệu:Tinh thể thủy tinh

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Ly Isla Martini 100ml

  Ly Isla Martini 100ml

  Mã hàng:GW-MTGS0004

  Kích thước:H: 161mm Đường kính trên: 85mm Đường kính dưới: 73mm

  Khối lượng tịnh:94g

  Dung tích:100ml

  Vật liệu:Tinh thể thủy tinh

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Ly Martini Cổ Điển 260ml

  Ly Martini Cổ Điển 260ml

  Mã hàng:GW-MTGS0003

  Kích thước:H: 180mm Đường kính trên: 118mm Đường kính dưới: 80mm

  Khối lượng tịnh:103g

  Dung tích:260ml

  Vật liệu:Tinh thể thủy tinh

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Ly Martini Cổ Điển 75ml

  Ly Martini Cổ Điển 75ml

  Mã hàng:GW-MTGS0002

  Kích thước:H: 125mm Đường kính trên: 85mm Đường kính dưới: 60mm

  Khối lượng tịnh:88g

  Dung tích:75ml

  Vật liệu:Tinh thể thủy tinh

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Arcadia Ly Martini 140ml

  Arcadia Ly Martini 140ml

  Mã hàng:GW-MTGS0001

  Kích thước:H: 160mm Đường kính trên: 70mm Đường kính dưới: 75mm

  Khối lượng tịnh:100g

  Dung tích:140ml

  Vật liệu:Tinh thể thủy tinh

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng