ly nước

 • Ly Nước Có Cốt Rocky 400ml

  Ly Nước Có Cốt Rocky 400ml

  Mã hàng:GW-WTRG0002

  Kích thước:H: 147mm Đường kính trên: 83mm Đường kính dưới: 72mm

  Khối lượng tịnh:248g

  Dung tích:400ml

  Vật liệu:Tinh thể thủy tinh

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Ly Nước Có Gân 390ml

  Ly Nước Có Gân 390ml

  Mã hàng:GW-WTRG0001

  Kích thước:H: 180mm Đường kính trên: 60mm Đường kính dưới: 74mm

  Khối lượng tịnh:135g

  Dung tích:390ml

  Vật liệu:Tinh thể thủy tinh

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng