cốc

 • Ly Đá Ayers 350ml

  Ly Đá Ayers 350ml

  Mã hàng:GW-TBGS0042

  Kích thước:H: 95mm Đường kính trên: 70mm Đường kính dưới: 57mm

  Khối lượng tịnh:184g

  Dung tích:350ml

  Vật liệu:Tinh thể thủy tinh

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Ly Đá Cổ Điển 300ml

  Ly Đá Cổ Điển 300ml

  Mã hàng:GW-TBGS0041

  Kích thước:H: 81mm Đường kính trên: 72mm Đường kính dưới: 45mm

  Khối lượng tịnh:196g

  Dung tích:300ml

  Vật liệu:Tinh thể thủy tinh

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Cốc hình côn 250ml

  Cốc hình côn 250ml

  Mã hàng:GW-TBGS0040

  Kích thước:H: 85mm Đường kính trên: 80mm Đường kính dưới: 77mm

  Khối lượng tịnh:245g

  Dung tích:250ml

  Vật liệu:Tinh thể thủy tinh

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Ly uống nước Alexander Đại Đế 500ml

  Ly uống nước Alexander Đại Đế 500ml

  Mã hàng:GW-TBGS0039

  Kích thước:H: 130mm Đường kính trên: 95mm Đường kính dưới: 63mm

  Khối lượng tịnh:463g

  Dung tích:500ml

  Vật liệu:kính trắng cao

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Ly uống nước Isabella 280ml

  Ly uống nước Isabella 280ml

  Mã hàng:GW-TBGS0038

  Kích thước:H: 103mm Đường kính trên: 81mm Đường kính dưới: 72mm

  Khối lượng tịnh:350g

  Dung tích:280ml

  Vật liệu:kính trắng cao

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Cốc Napoléon 300ml

  Cốc Napoléon 300ml

  Mã hàng:GW-TBGS0037

  Kích thước:H: 98mm Đường kính trên: 82mm Đường kính dưới: 73mm

  Khối lượng tịnh:330g

  Dung tích:300ml

  Vật liệu:kính trắng cao

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Ly Filippo 300ml

  Ly Filippo 300ml

  Mã hàng:GW-TBGS0036

  Kích thước:H: 98mm Đường kính trên: 82mm Đường kính dưới: 73mm

  Khối lượng tịnh:322g

  Dung tích:300ml

  Vật liệu:kính trắng cao

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Cốc Niccolo 300ml

  Cốc Niccolo 300ml

  Mã hàng:GW-TBGS0035

  Kích thước:H: 98mm Đường kính trên: 82mm Đường kính dưới: 73mm

  Khối lượng tịnh:316g

  Dung tích:300ml

  Vật liệu:kính trắng cao

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Ly Bướm 280ml

  Ly Bướm 280ml

  Mã hàng:GW-TBGS0034

  Kích thước:H: 95mm Đường kính trên: 80mm Đường kính dưới: 70mm

  Khối lượng tịnh:338g

  Dung tích:280ml

  Vật liệu:kính trắng cao

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Ly Dublin 320ml

  Ly Dublin 320ml

  Mã hàng:GW-TBGS0033

  Kích thước:H: 99mm Đường kính trên: 85mm Đường kính dưới: 77mm

  Khối lượng tịnh:340g

  Dung tích:320ml

  Vật liệu:kính trắng cao

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Ly Timeless 355ml

  Ly Timeless 355ml

  Mã hàng:GW-TBGS0032

  Kích thước:H: 98mm Đường kính trên: 86mm Đường kính dưới: 84mm

  Khối lượng tịnh:381g

  Dung tích:355ml

  Vật liệu:kính trắng cao

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Ly Timeless 210ml

  Ly Timeless 210ml

  Mã hàng:GW-TBGS0031

  Kích thước:H: 84mm Đường kính trên: 74mm Đường kính dưới: 72mm

  Khối lượng tịnh:290g

  Dung tích:210ml

  Vật liệu:kính trắng cao

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng