Ly sữa lắc & tráng miệng

 • Ly Kem Fortuna 350ml

  Ly Kem Fortuna 350ml

  Mã hàng:GW-MSDS0002

  Kích thước:H: 173mm Đường kính trên: 125mm Đường kính dưới: 80mm

  Khối lượng tịnh:638g

  Dung tích:350ml

  Vật liệu:Tinh thể thủy tinh

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng

 • Ly Sữa Lắc Classic 385ml

  Ly Sữa Lắc Classic 385ml

  Mã hàng:GW-MSDS0001

  Kích thước:H: 180mm Đường kính trên: 80mm Đường kính dưới: 75mm

  Khối lượng tịnh:453g

  Dung tích:385ml

  Vật liệu:Tinh thể thủy tinh

  Màu sắc:Trong suốt

  Bề mặt hoàn thiện:không áp dụng